Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko je registrovanou politickou stranou v zmysle platného zákona o politických stranách.

Programové ciele našej strany Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko:

Viac o organizácii a cieľoch strany sa dočítate v stanovách. Tu tiež nájdete informácie o členstve v strane.