Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko je registrovanou politickou stranou v zmysle platného zákona o politických stranách.

Programové ciele našej strany Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko:

Viac o organizácii a cieľoch strany sa dočítate v stanovách. Tu tiež nájdete informácie o členstve v strane.Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko je členom európskej politickej strany - Aliancia za mier a slobodu (APF).
Informácie o politickom programe a zásadach nájdete tu.
Odkaz na oficiálnu stránku Aliancie za mier a slobodu nájdete tu.

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (Kotleba - People's party our Slovakia) is a member of the European political party Alliance for Peace and Freedom (APF).
Information about the political program and principles can be found here.
The link to the official web page of Alliance for Peace and Freedom is here.